ข่าวทั้งหมด

ตำรวจน้ำดี เล่นดนตรีหาเงินช่วยเด็กยากไร้ (ชมคลิป)

ตำรวจหัวใจจิตอาสา ดีดกีตาร์และร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินเป็นทุนในโครงการ “ซื้อหมวกกันน็อกให้น้อง” เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุให้กับเด็กยากไร้แถบทุรกันดาร