ขสมก.เพิ่มรถเมล์ไปวัดบวรฯ

ขสมก.ปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถประจำทาง ในเส้นทางที่มุ่งหน้า หรือ ผ่านไปยังบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้บริการประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปเคารพพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.ปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถประจำทาง ในเส้นทางที่มุ่งหน้า หรือ ผ่านไปยังบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้บริการประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปเคารพพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ และต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร มีพื้นที่จอดรถจำกัด อาจทำให้ประชาชนที่มีรถส่วนตัวไม่สะดวก โดยมั่นใจว่าปริมาณรถที่นำมาเสริม จะเพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่จะเดินทางไปวัดบวร 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น!