นายกเป็นประธานเปิดงาน “OTOP CITY 2012″

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2012: 1 ทศวรรษ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2012: 1 ทศวรรษ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่อาคารฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกชิม ชม และชอบผลิตภัณฑ์โอทอปที่หลากหลายในราคาที่ยุติธรรมเพื่อเป็นของใช้และของฝากในเทศกาลสำคัญช่วงปลายปี

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญและยิ่งใหญ่ ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิดที่ว่า ภูมิปัญญาชุมชน กับการเพิ่มรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต และรัฐบาลได้ริเริ่มโครงการโอทอป มาครบ 10 ปีแล้ว ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมคุณภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการตลาด จนสร้างยอดขายภายในประเทศถึง 7หมื่นล้านบาทต่อปี ส่งออกกว่า1หมื่นล้านบาทต่อปี และมีผู้ประกอบการกว่า 3 หมื่นราย ดังนั้นรัฐบาลจะมุ่งเน้นผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ในหลายมิติ เพื่อยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังว่ามีศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ส่งออกอย่างเป็นมืออาชีพ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน เพื่อให้แต่ละชุมชนได้นำสินค้าที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลายและราคายุติธรรม โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 12 โซน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการสินค้า OTOP การสาธิผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศในอาเซียน กว่า 2,500 ร้านค้า การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและจัดสัมมนานานาชาติ ทั้งนี้งาน OTOP CITY 2012 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 – 23 ธันวาคมนี้ ที่อาคารชาแลนเจอร์1-3 และเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1-6 อิมแพค เมืองทองธานี

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น!