รายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ดำเนินรายการโดยคุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์และคุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เปิดใจลูกชาย “ชัช เตาปูน” นายชื่นชอบ คงอุดม (ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์/บุตรชาย ชัชวาล คงอุดม) กรณีบ่อนเตาปูน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น!