คลังจ่อชงครม. “ เก็บภาษีกำไรเงินดิจิทัลร้อยละ 10 ”

คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาร่างพระราชกำหนด กำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่กระทรวงการคลังเสนอเก็บภาษีกำไรเงินดิจิทัลร้อยละ 10

“ประยุทธ์” ยัน ! ไม่มีใครติดต่อให้เป็นนายกฯต่อ

พลเอกประยุทธ์ ระบุยังไม่พรรคการเมืองไหนทาบทามให้เป็นนายกฯต่อ และยังไม่ถึงเวลา หากติดต่อมาก็ยังไม่รู้ว่าจะรับหรือไม่ อย่าเร่งโจมตีกันเพราะมีงานต้องทำอีกมาก

ครม. อนุมัติ พรก.ต่างด้าวใหม่ “ลดบทลงโทษ-ทำงานในไทยได้”

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบพระราชกำหนดบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใหม่ ลดบทลงโทษลง และทำให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานในประเทศไทยได้ ตามหลักสิทธิมนุษยชน

1 2 3