ครม.เห็นชอบงบกลางปี 61 วงเงิน 1.5 แสนล้าน

ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 61 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท รวมถึง งบประชารัฐด้วย