ประกาศนางสงกรานต์61 “นางมโหธรเทวี” เกิดเจ็บไข้ร้ายแรง

กระทรวงวัฒนธรรม แจ้ง ประกาศสงกรานต์ 2561 นางสงกรานต์ทรงนามว่า นางมโหธรเทวี ด้านธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังสาหาร จะบริบูรณ์

“ประวิตร” สั่งวางแผนรับมืออุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์

รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนและปัจจัยเสี่ยง จากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด

1 2 3 9