• ไทย
 • English
 • ไทย
 • English
 • วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
       
  Slider

  สปท.เห็นชอบข้อเสนอแก้รธน. ทุก 10 ปี

  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2017 0

  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เห็นชอบรายงานปฏิรูปการเมือง ที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญทุก10ปี และทำสัญญาประชาคมสร้างปรองดอง, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เห็นชอบรายงานปฏิรูปการเมือง ที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญทุก10ปี และทำสัญญาประชาคมสร้างปรองดอง วันที่ 29 พ.ค.60–ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ด้วยเสียง 158 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 8 เสียง  ท อ่านรายละเอียดอ่านรายละเอียด

  Slider
  Arrow
  Arrow
  Slider

  รายการเชิงข่าวที่น่าสนใจ


  Slider

  ข่าว

  THEN