• ไทย
  • English
  • ไทย
  • English
  • วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
         

    ร้องเรียน    แบบฟอร์มรับความคิดเห็น/ร้องเรียน


    สปริงนิวส์ เปิดรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีปรากฏข้อความ เสียงหรือภาพทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงสื่ออื่นๆของ สปริงนิวส์ หรือปรากฏพฤติกรรมของบุคลากรของ สปริงนิวส์ ทุกระดับหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ผลิตรายการกระทำการหรือผลิตรายการ ขัดต่อจริยธรรม ของวิชาชีพโดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ตาม ช่องทางต่างๆ หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ข้างล่างนี้

    เรื่อง*

    มีความประสงค์จะร้องเรียนประเดนผิดจริยธรรมวิชาชีพว่าด้วยการผลิตและเผยแพร่รายการตามข้อกล่าวหาและความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนได้รับ หรือ คำแนะนำติชมดังนี้

    พบการเผยแพร่ประเด็นดังกล่าวทาง *

    สถานีโทรทัศน์ Spring news

    เว็บไซต์ (โปรดระบุ)

    สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ)

    วันที่ออกอากาศหรือเผยแพร่ *

    ไม่ทราบ

    ทราบ(โปรดระบุ)

    เอกสารประกอบ

    ขนาดไล์ไม่เกิน 5 MB เป็นค่าที่มีนามสกุลดังนี้ gif,jpg,png,pdf,doc,zip,jpeg

    ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ

    ชื่อ*

    นามสกุล*

    ที่อยู่*

    ตำบล/แขวง*

    อำเภอ/เขต*

    จังหวัด*

    รหัสไปรษณีย์*

    โทรศัพท์บ้าน

    มือถือ*

    E-mail*

    อาชีพ

    ตำแหน่ง


    สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้
    ที่นี่

    THEN