• ไทย
 • English
 • ไทย
 • English
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560
       

  ร้องเรียน  แบบฟอร์มรับความคิดเห็น/ร้องเรียน


  สปริงนิวส์ เปิดรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีปรากฏข้อความ เสียงหรือภาพทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงสื่ออื่นๆของ สปริงนิวส์ หรือปรากฏพฤติกรรมของบุคลากรของ สปริงนิวส์ ทุกระดับหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ผลิตรายการกระทำการหรือผลิตรายการ ขัดต่อจริยธรรม ของวิชาชีพโดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ตาม ช่องทางต่างๆ หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ข้างล่างนี้

  เรื่อง*

  มีความประสงค์จะร้องเรียนประเดนผิดจริยธรรมวิชาชีพว่าด้วยการผลิตและเผยแพร่รายการตามข้อกล่าวหาและความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนได้รับ หรือ คำแนะนำติชมดังนี้

  พบการเผยแพร่ประเด็นดังกล่าวทาง *

  สถานีโทรทัศน์ Spring news

  เว็บไซต์ (โปรดระบุ)

  สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ)

  วันที่ออกอากาศหรือเผยแพร่ *

  ไม่ทราบ

  ทราบ(โปรดระบุ)

  เอกสารประกอบ

  ขนาดไล์ไม่เกิน 5 MB เป็นค่าที่มีนามสกุลดังนี้ gif,jpg,png,pdf,doc,zip,jpeg

  ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ

  ชื่อ*

  นามสกุล*

  ที่อยู่*

  ตำบล/แขวง*

  อำเภอ/เขต*

  จังหวัด*

  รหัสไปรษณีย์*

  โทรศัพท์บ้าน

  มือถือ*

  E-mail*

  อาชีพ

  ตำแหน่ง


  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้
  ที่นี่

  THEN