วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
     

ร้องเรียนแบบฟอร์มรับความคิดเห็น/ร้องเรียน


สปริงนิวส์ เปิดรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีปรากฏข้อความ เสียงหรือภาพทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงสื่ออื่นๆของ สปริงนิวส์ หรือปรากฏพฤติกรรมของบุคลากรของ สปริงนิวส์ ทุกระดับหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ผลิตรายการกระทำการหรือผลิตรายการ ขัดต่อจริยธรรม ของวิชาชีพโดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ตาม ช่องทางต่างๆ หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ข้างล่างนี้

เรื่อง*

มีความประสงค์จะร้องเรียนประเดนผิดจริยธรรมวิชาชีพว่าด้วยการผลิตและเผยแพร่รายการตามข้อกล่าวหาและความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนได้รับ หรือ คำแนะนำติชมดังนี้

พบการเผยแพร่ประเด็นดังกล่าวทาง *

สถานีโทรทัศน์ Spring news

เว็บไซต์ (โปรดระบุ)

สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ)

วันที่ออกอากาศหรือเผยแพร่ *

ไม่ทราบ

ทราบ(โปรดระบุ)

เอกสารประกอบ

ขนาดไล์ไม่เกิน 5 MB เป็นค่าที่มีนามสกุลดังนี้ gif,jpg,png,pdf,doc,zip,jpeg

ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ

ชื่อ*

นามสกุล*

ที่อยู่*

ตำบล/แขวง*

อำเภอ/เขต*

จังหวัด*

รหัสไปรษณีย์*

โทรศัพท์บ้าน

มือถือ*

E-mail*

อาชีพ

ตำแหน่ง


สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้
ที่นี่

THEN