• ไทย
 • English
 • ไทย
 • English
 • วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
       
  Slider

  ร้องเรียน  แบบฟอร์มรับความคิดเห็น/ร้องเรียน


  ส.ส.ท. เปิดรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีปรากฏข้อความ เสียงหรือภาพทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงสื่ออื่นๆของ ส.ส.ท.หรือปรากฏพฤติกรรมของบุคลากรของ ส.ส.ท. ทุกระดับหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ผลิตรายการกระทำการหรือผลิตรายการ ขัดต่อจริยธรรม ของวิชาชีพโดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ตาม ช่องทางต่างๆ หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ข้างล่างนี้

  เรื่อง*

  มีความประสงค์จะร้องเรียนประเดนผิดจริยธรรมวิชาชีพว่าด้วยการผลิตและเผยแพร่รายการตามข้อกล่าวหาและความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนได้รับ หรือ คำแนะนำติชมดังนี้

  พบการเผยแพร่ประเด็นดังกล่าวทาง *

   สถานีโทรทัศน์ Spring news

   เว็บไซต์ (โปรดระบุ)

   สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ)

  วันที่ออกอากาศหรือเผยแพร่ *

   ไม่ทราบ

   ทราบ(โปรดระบุ)

  เอกสารประกอบ

  ขนาดไล์ไม่เกิน 5 MB เป็นค่าที่มีนามสกุลดังนี้ gif,jpg,png,pdf,doc,zip,jpeg

   ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ

  ชื่อ*

  นามสกุล*

  ที่อยู่*

  ตำบล/แขวง*

  อำเภอ/เขต*

  จังหวัด*

  รหัสไปรษณีย์*

  โทรศัพท์บ้าน

  มือถือ*

  E-mail*

  อาชีพ

  ตำแหน่ง


  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้
  ที่นี่

  THEN