วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
     

เกี่ยวกับเรา

springnews-hero-medium

ประวัติ

สปริงนิวส์ เป็นสถานีโทรทัศน์ข่าวผ่านทีวีดิจิทัล ออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลและเคเบิลทีวีจานดาวเทียมช่อง 19 บริหารงานโดย บริษัท สปริงนิส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์1998 จำกัด (มหาชน) ที่มีนายอารักษ์ ราษฏร์บริหารเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99

ปี 2553 สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสปริงนิวส์ ได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเป็นวันที่จดทะเบียนบริษัท โดยมี นายโฆษิต สุวินิจจิต เป็นประธานกรรมการบริหาร และเริ่มทดลองแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553 เป็นเวลาประมาณ 9 เดือน กระทั่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้มีการเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสปริงนิวส์ ที่โรงแรมเรเนซองส์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี

ในช่วงทดลองออกอากาศ สปริงนิวส์ได้ออกอากาศตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 24.00 น. จากนั้นได้ขยายมาเป็น 24 ชั่วโมงในเวลาต่อมามีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 11 อาคาร ไอที สแควร์ หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ทีมงานส่วนใหญ์มาจากคนที่เคยทำงานให้กับสถานีโทรทัศน์ไอทีวี มีชั่วโมงข่าวภาคเช้า ข่าวภาคเที่ยง และข่าวภาคค่ำในชื่อ News Time, ข่าวต้นชั่วโมงในชื่อ News Break หลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสปริงนิวส์ได้ย้ายที่ทำการไปยังอาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 11 ชอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 มาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา และได้มีการปรับฝังรายการครั้งใหม่ ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา โดยมีชั่วโมงข่าวภาคเช้าชื่อ “โอโซนข่าว” ตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึง 9.00 น.,ข่าวภาคเที่ยงชื่อ “DOUBLE ONE ทันข่าว” ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. และข่าวภาคค่ำชื่อ “ข่าวจริง สปริงนิวส์” ตั้งแต่เวลา 16.45 น. ถึง 20.30 น.เป็นต้น และช่วงกลางปี 2554 ข่าวทุกช่วงได้ปรับมาใช้ชื่อ “ข่าวจริง สปริงนิวส์” โดยมีการบอกเวลาในไตเติลข่าวอีกด้วย

ปี 2555-ปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสปริงนิวส์ มี นายศุทธิชัย บุนนาค เป็นประธานกรรมการบริหารและ นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร

 

THEN