• ไทย
 • English
 • ไทย
 • English
 • วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
       

  ส.อ.ท. เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0

  [post_view]

  วันนี้ (20 มี.ค. 60) – ในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท.
  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปาฐกถาในหัวข้อ "การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
  เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" ว่า ต้องประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ คือ บุคลากร ที่จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการ
  เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
  กลุ่มเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการคมนาคมขนส่ง โดยโครงการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
  ภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ในรอบ 30 ปีของประเทศไทย ภายในโครงการจะนำ
  อุตสาหกรรม 4.0 มาใช้ทั้งระบบ เชื่อมั่นว่าจะทำให้มูลค่าการลงทุนช่วง 5 ปีแรก เป็นไปตามเป้าหมาย 1.5
  ล้านล้านบาท
   
  นายอุตตม ยังระบุว่า การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ให้ประสบความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจาก
  ผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯ ก็มีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าสู่ยุค 4.0 หลายโครงการ อาทิ
  การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านกองทุนช่วยเหลือเอสเอ็มอี วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรม
  ยานยนต์ไฟฟ้า
   
  ด้าน นายเจน นำชัยศิริ ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ปัจจุบันสมาชิก ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 70 ยังอยู่ในยุค
  2.0-2.5 เพราะขาดผลิตภาพในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ แต่ ส.อ.ท. ก็ให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วย
  อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง  Comments

  THEN