• ไทย
  • English
  • ไทย
  • English
  • วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
         
    Slider

    ส.อ.ท. เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0

    [post_view]

    วันนี้ (20 มี.ค. 60) – ในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท.
    นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปาฐกถาในหัวข้อ "การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
    เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" ว่า ต้องประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ คือ บุคลากร ที่จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการ
    เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
    กลุ่มเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการคมนาคมขนส่ง โดยโครงการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
    ภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ในรอบ 30 ปีของประเทศไทย ภายในโครงการจะนำ
    อุตสาหกรรม 4.0 มาใช้ทั้งระบบ เชื่อมั่นว่าจะทำให้มูลค่าการลงทุนช่วง 5 ปีแรก เป็นไปตามเป้าหมาย 1.5
    ล้านล้านบาท
     
    นายอุตตม ยังระบุว่า การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ให้ประสบความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจาก
    ผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯ ก็มีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าสู่ยุค 4.0 หลายโครงการ อาทิ
    การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านกองทุนช่วยเหลือเอสเอ็มอี วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรม
    ยานยนต์ไฟฟ้า
     
    ด้าน นายเจน นำชัยศิริ ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ปัจจุบันสมาชิก ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 70 ยังอยู่ในยุค
    2.0-2.5 เพราะขาดผลิตภาพในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ แต่ ส.อ.ท. ก็ให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วย
    อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง


    Comments

    THEN