วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
     
Slider

รายการ

SPRING SOCIAL SCAN : จีนสร้างสมองกลประสิทธิภาพสูงแบบ “ชิพขนาดเล็ก” ครั้งแรกของโลก

[post_view]

SPRING SOCIAL SCAN — สถาบันวิทยาศาสตร์จึน เปิดตัว "ชิพแคมบริคอน" สมองกลประสิทธิภาพสูง เป็นแบบชิพขนาดเล็กครั้งแรกของโลก

 

 

สถาบันวิทยาศาสตร์จีน หรือ ซีเอเอส ได้มีการทุ่มทุนวิจัยและพัฒนาสมองกลประสิทธิภาพสูง ในรูปแบบของชิพขนาดเล็ก ที่ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนบนโลกใบนี้ ซึ่งสมองกลดังกล่าวมีชื่อว่า "แคมบริคอน" แปลว่า ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยทีมนักวิจัยตั้งเป้าไว้ว่า จะนำสมองกลนี้มาประยุกต์ใช้ในโทรศัพท์มือถือและนาฬิกาอัจฉริยะในอนาคต

สำหรับเบื้องหลังความสามารถของสมองกล "อัลฟาโกะ" คือ แหล่งพลังงานและกลุ่มเซิร์ฟเวอร์จำนวนมหาศาล ที่ใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทางสถาบันวิทยาศาสตร์จีนมีแนวคิดที่จะสร้างสมองกลที่มีประสิทธิภาพสูง เช่นเดียวกับอัลฟาโกะ แต่ใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์เท่านั้น ตามการเปิดเผยข้อมูลของ ศ.เฉิน อวิ๋นจี้ ประจำสถาบันเทคโนโลยีการคำนวณแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีน โดยทางสถาบัน เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางสถาบันลงทุนกว่า 10 ล้านหยวน หรือประมาณ 50 ล้านบาท 

ทั้งนี้ โครงการนี้จะถูกนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยโครงสร้างและอัลกอริธึมของสมองกล เพื่อเป็นพื้นฐานความสำเร็จในการพัฒนาชิพของประเทศจีนในตลาดโลก ซึ่งถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ "แคมบริคอน" จะกลายเป็นหน่วยประมวลผลตัวแรกของโลก ที่จำลองเซลล์สมองของมนุษย์และไซแนบป์ จุดประสานประสาท เพื่อการเรียนรู้เชิงลึก หนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญของสมองกลอีกด้วย

 

Slider

Comments

THEN