วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
     

โพลเผย เด็กอยากให้ “พ่อแม่พาเที่ยวพร้อมหน้า-ขอผู้ใหญ่เลิกทะเลาะ”

[post_view]

 

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ” 10 เรื่องเด็กวอนขอผู้ใหญ่ใน ปีจอ” ขอ พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตา ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน

วันนี้( 13 ม.ค.) กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ” 10 เรื่องเด็กวอนขอผู้ใหญ่ใน ปีจอ” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,185 คน ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า เด็กๆ ส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 63.5 ต้องการวอนขอจากผู้ใหญ่ถ้าขอได้ คือ ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน รองลงมาร้อยละ 51.3 ขอให้เรียนเก่งๆ ,ร้อยละ 49.2, ขอสมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ต, ร้อยละ 44.5 ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน และร้อยละ 35.9 ขอการบ้านน้อยๆ เรียนน้อยๆ,ร้อยละ 35.1ขอให้เด็กได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน, ร้อยละ 34.9 ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาบ้านเมือง,ร้อยละ 34.7 ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องกินยา, ร้อยละ 33.1 ขอให้พ่อแม่บ่นน้อยลง และ ร้อยละ 31.9 ขอให้เลิกตีเด็ก

 Comments

THEN