วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
     

ครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีบุตรคนที่2-ค่าคลอดบุตร

[post_view]

คณะรัฐมนตรี อนุมัติเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่2 ได้ 6 หมื่นบาทต่อคน และ ค่าคลอดบุตรตามจริงไม่เกิน 6 หมื่นบาท มีผลปีภาษี 2561 เป็นต้นไป พร้อมกับ อนุมัติงบกลางปี 2561 และ กรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

 

 Comments

THEN