วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
     

“ฮวงจุ้ย Design หมายเลข 19” รายการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัย รวมถึงสถานที่ทำงาน ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและนำพาสู่ความสำเร็จ ดำเนินรายการโดย อ.สุรัฐพงศ์ สุวรรณรัตน์ และ คุณสุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์

THEN