• ไทย
  • English
  • ไทย
  • English
  • วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
         

    “ฮวงจุ้ย Design หมายเลข 19” รายการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัย รวมถึงสถานที่ทำงาน ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและนำพาสู่ความสำเร็จ ดำเนินรายการโดย อ.สุรัฐพงศ์ สุวรรณรัตน์ และ คุณสุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์

    THEN