“รัฐบาล” เตรียมผลิตและจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีฯ 22 ต.ค.นี้

วันที่ 12 ต.ค.60–นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย กล่าวว่า สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมผลิตและจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9  หลังจากนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีพระราชานุญาตแล้ว ซึ่งช่วงก่อนพระราชพิธีฯ จะมีการจัดทำและจำหน่ายส่วนหนึ่ง ราคาเข็มละ 300 บาท โดยจะเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 4 หมื่นเข็ม และช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน จะจำหน่ายที่งานนิทรรศการ ณ ท้องสนามหลวง จำกัด 1 คนต่อ 2 เข็ม นอกจากนี้ช่วงหลังพระราชพิธีฯ จะเปิดสั่งจองที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม นี้ และรับเข็มได้ในวันที่ 8 มกราคม ปี 2561