จ.พะเยา กลุ่มจักสานทำชะลอม 1109 อันใส่ดอกดาวเรือง ประดับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

กลุ่มจักสานในพื้นที่ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ได้ร่วมมือกันทำชะลอมจากไม้ไผ่จำนวน 1109 อัน สำหรับใส่ดอกดาวเรือง เพื่อนำไปประดับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง จากกลุ่มจักสานในพื้นที่ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมมือกันทำชะลอมจากไม้ไผ่จำนวน 1109 อัน สำหรับใส่ดอกดาวเรือง เพื่อนำไปประดับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยนายศรีวรรณ ไชยสถาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เปิดเผยว่า การสานชะลอมจำนวน 1109 อัน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน พร้อมกับจะนำชลอมที่บรรจุดอกดาวเรืองไปประดับตกแต่งเป็นเลข 9 และแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามสมพระเกียรติ และเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช