“วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร” จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบ 1 ปี วันสวรรคตในหลวง “ร.9”

บรรยากาศการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิจร ประชาชนทยอยมากันอย่างไม่ขาดสาย

วันที่ 13 ต.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

โดยเวลา 06.30 น. สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณด้านหน้าตำหนักเพชร ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่างเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก

หลังจากนั้นได้มีการสวดคาถาถวายพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ชื่อ “ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะ มหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา” ที่แต่งและแปลโดยสมเด็จพระวันรัต ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย

นอกจากนี้ยังมีมีการอ่านบทกลอนถวายอาลัย โดยพระวรชัย ทมวโร ผู้ช่วยเลขนุการ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และการร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา 3 นาที โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตลอดทุกวันที่ 13 ของทุกเดือน

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับสมเด็จพระวันรัต ถึงการจัดงานพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ ตลอดจนคำแนะนำถึงหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นตัวอย่างให้กับพสกนิกรตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา

โดย สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ระบุว่า “ความจริงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยของพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน และเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เอง เมื่อถึงวันเช่นนี้เมื่อปรารภถึงพระองค์ ก็ขอให้ได้ปรารภถึงพระราชกรณียกิจและสำนึกถึงเราว่าจะสนองและจะปฎิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร ถึงพระองค์เป็นปฏิปทาแล้วก็ปฏิบัติตนตามปฏิปทาของพระองค์ด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระองค์และต่อสาธารณะ ส่วนบำเพ็ญกุศลมีการใส่บาตรเป็นวัตถุทาน ก็เป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็การปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติตามแนวพระราชดำรินั้นก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งเป็นประโยชน์เป็นถาวร ขอให้ท่านทั้งหลายชาวไทยได้ทั้งนึกและคำนึงถึง ปฏิบัติตนให้ดีงาม ประโยชน์ที่เราได้รับเมื่อเราทำดีแล้วตัวของเราเองนั่นแหละที่เป็นผู้ได้ ดีด้วยเราก็จะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ต่อชุมชนทุกหมู่เหล่า และเมื่อสำนึกอย่างนี้ก็จะเป็นบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล อย่างสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”

ล่าสุดตอนนี้ที่บริเวณตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เริ่มที่จะมีประชาชนเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อร่วมทำบุญในช่วงบ่ายกัน สำหรับพิธีการในช่วงบ่ายจะเริ่มต้นในเวลา 15.00 น. ซึ่งก็จะมีทั้งการสวดพระพุทธมนต์ การแสดงธรรมเทศนา การสดคาถาธรรมบรรยา รวมไปถึงการเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป