“อินเดีย” เอาจริง! ถอนใบอนุญาต “NGO” เพียบ พบเบื้องลึก รับทุนต่างชาติ

วันที่ 2 ม.ค. 60 – กระทรวงมหาดไทยอินเดียสั่งเพิกถอนใบอนุญาตองค์กรการกุศล หรือ เอ็นจีโอ (NGO) ในอินเดีย ประมาณ 20,000 องค์กร เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เอฟซีอาร์เอ – ฟอร์เรนจ์ คอนทริบิวชั่น เรคกูเรชั่น แอค (FCRA – Foreign Contribution Regulation Act) ของอินเดีย ที่ว่าด้วยการรับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติ

ดังนั้น เมื่อไม่มีใบอนุญาต กลุ่มเอ็นจีโอและองค์กรการกุศลเหล่านี้ จะถูกห้ามดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง โดยจะไม่สามารถรับเงินบริจาคจากต่างประเทศได้

ซึ่งจากความเคลื่อนไหวครั้งนี้ ทำให้อินเดียมีเอ็นจีโอเหลืออยู่ในประเทศประมาณ 13,000 กลุ่ม รวมถึงกลุ่มกรีนพีซ ซึ่งจะถูกทางการอินเดียควบคุมและตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้น เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี นายนเรนทรา โมดี ที่มีนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี 2557

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา กลุ่มเอ็นจีโอในอินเดียถูกกวาดล้างครั้งใหญ่ โดยรัฐบาลอินเดียระบุว่า เอ็นจีโอหลายกลุ่ม เช่น กรีนพีซ กำลังทำลายเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการรณรงค์ต่อต้านโครงการพัฒนาสำคัญหลายโครงการของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลอินเดียจึงเห็นชอบการเพิกถอนใบอนุญาตเอ็นจีโอ ที่อ้างการใช้เงินบริจาคต่างชาติ มาใช้ในการทำลายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

อีกทั้งรัฐบาลเห็นว่า เป็นภัยคุกคามต่อความสามัคคีของคนในชาติ เพราะเอ็นจีโอมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายสร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนา เชื้อชาติ สังคม ภาษา และชนชั้นวรรณะ

สำหรับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายกวาดล้างเอ็นจีโอของรัฐบาลอินเดีย ระบุว่า การกวาดล้างเอ็นจีโอเป็นความพยายามปิดปากเสียงฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาล และส่งผลกระทบอย่างหนักต่อองค์กรการกุศลในอินเดีย อย่างเช่น โรงเรียนสำหรับเด็กวรรณะจัณฑาล ที่เป็นกลุ่มชนชั้นต่ำของสังคมอินเดีย ซึ่งโรงเรียนจะต้องปิดตัวลง หากรัฐบาลสกัดกั้นเงินทุนจากต่างชาติ