ดาวเทียมจิสด้า พบน้ำท่วมนาข้าวภาคใต้ 7 หมื่นไร่


ดาวเทียมจิสด้าถ่ายภาพความเสียหายนาข้าวภาคใต้ พบโดนน้ำท่วมกว่า 7 หมื่นไร่ ระบุใช้เป็นข้อมูลยืนยันให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่เยียวยา
 

จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ มีใช้ดาวเทียมในการสำรวจความเสียหายในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่การเกษตรด้วย 

นายธัชชัย แสนเสนา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า เปิดเผยกับสปริงนิวส์ว่า จิสด้าได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และได้ทำการถ่ายภาพถ่ายทางดาวเทียมทุกวัน ซึ่งศักยภาพของดาวเทียมในเครือข่ายของจิสด้าสามารถมองเห็นความเสียหายได้โดยรวมทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่การเกษตรด้วย

1484136430294

โดยดาวเทียมของจิสด้า สามารถดูพื้นที่ปลูกพืชได้ 4 ชนิดคือ ข้าว ข้าวโพด อ้อยและมันสำปะหลัง ซึ่งภาคใต้ไม่มีการปลูกข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง จึงจะดูได้เฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่เป็นนาข้าว ที่มีประมาณ 5.6 แสนไร่ โดยภาพของนาข้าวจะปรากฏเป็นสีเขียวอยู่ในแผนที่

1484136355520

และเมื่อสำรวจด้วยดาวเทียมในช่วงที่มีน้ำท่วม ซึ่งในแผนที่จะปรากฏเป็นสีน้ำเงิน เมื่อวางทับอยู่บนสีเขียวที่เป็นนาข้าว จะพบว่ามีพื้นที่นาข้าวที่ทำการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 7 หมื่นไร่ ที่กำลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้

1484136390851

นายธัชชัย บอกอีกว่า ข้อมูลแผนที่ดาวเทียมของจิสด้า จะมีการรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวัน อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน เพื่อให้หน่วยงานใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการชดเชยเยียวยาในอนาคต

1484136212977

ดาวเทียมจิสด้า พบน้ำท่วมนาข้าวภาคใต้ 7 หมื่นไร่