“ร.10” พระราชทานภาพวีดีทัศน์ “พระองค์ที” เนื่องในวันเด็ก ปี2561

วันนี้( 12 ม.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดีทัศน์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างกับเยาวชนด้านการออกกำลังกาย และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 (ชมคลิป)