มหกรรมอาหาร-พืช ผัก อัตลักษณ์ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 17 มี.ค. 2560 — เมื่อเวลา 16.30 น. ณ บอนโสเหล่ ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์ "ท่านประจวบ ไชยสาส์น" อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย "สันติ เศวตวิมล" นักหนังสือพิมพ์อาวุโสและนักชิมอาหารระดับชาติ ได้จัดงานเสวนาเรื่อง ผลทางการเกษตรของอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเรื่องกระเทียมน้ำปาด ว่า ควรจะต้องส่งเสริมอย่างจริงจัง เพราะประเทศไทยเป็นประเทศทางด้านการเกษตร

นอกจากนี้ ยังได้มีการทำข้อตกลงกันระหว่างตลาดศรีเมือง โดย นายภนินทร ศรีสรรพางค์ ประธานผู้บริหารตลาดศรีเมือง และข้อตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การกระจายสินค้า ระหว่างไปรษณีย์ไทยและที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกกระเทียม อ.น้ำปาด

สุดท้าย ข้อตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การณรงค์การบริโภคกระเทียม ระหว่างสมาคมเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์