คปภ.ออกประกันภัยคุ้มครองช่วง “สงกรานต์” 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกันภัย 222 คุ้มครองอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ จ่ายเบี้ยเพียง 222 บาท แต่จะเพิ่มค่ารักษาให้อีก 5,000 บาทต่อปี และหากไม่เสียชีวิตก็ได้รับการคุ้มครอง
 
วันที่ 19 มี.ค.60–นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยออกกรมธรรม์ “ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส” หรือ “ประกันภัย 222” ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งนอกจากจะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ในวงเงิน 1 แสนบาทแล้ว ยังได้เพิ่มผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีอีกด้วย 

ประกันภัย 222 เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยราคาถูก มีอายุการคุ้มครอง 1 ปี ผู้ซื้อประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์ ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หากซื้อเกิน ผู้รับประกันภัยรายหลังจะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน ขณะนี้มีบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการแล้ว 18 บริษัท โดยประกันภัยดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดจากประกันภัย 100 ในปีก่อนหน้า ที่มียอดจำหน่าย 104,271 ฉบับ คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 9.23 ล้านบาท 

นอกจากนี้ คปภ. ได้ออกคำสั่งให้นายทะเบียนแก้ไขแบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เพื่อสนับสนุนมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยมีสาระสำคัญ อาทิ กรณีที่ผู้ขับขี่รถเอาประกันภัยภาคสมัครใจ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมื่อประสบอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์