TDRI ชี้! “ภาษีที่ดิน” ไม่ควรยกเว้นโรงพยาบาล-โรงเรียนเอกชน

นักวิชาการทีดีอาร์ไอ เผย การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรยกเว้นเฉพาะโรงพยาบาลและโรงเรียนของรัฐ แต่ไม่ควรยกเว้นให้กับเอกชน เพราะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้มาก

วันที่ 19 มี.ค. 60 — รัฐบาลกำลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่มุ่งเน้นเก็บกับผู้ที่มีทรัพย์สินที่มีบ้านและที่ดิน ด้าน ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ตั้งข้อสังเกตุว่า ในส่วนของที่ดินรกร้าง เหตุผลในการปล่อยให้ที่ดินรกร้างอาจจะมาจากภาวะเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานไม่อำนวย ที่ดินไม่เหมาะกับการทำประโยชน์ หรือประกาศขายก็ไม่มีคนซื้อ การมุ่งแต่จะเก็บภาษีอาจะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้น รัฐควรพิจารณาให้เหมาะสม หรืออาจจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หรือจัดรูปที่ดิน 

ส่วน การยกเว้นการเก็บภาษีจากที่ดินโรงพยาบาลและโรงเรียน เห็นควรว่า ควรยกเว้นเฉพาะโรงพยาบาลและโรงเรียนของรัฐ ไม่ควรยกเว้นให้กับเอกชน เพราะถือว่าเป็นธุรกิจที่ทำรายได้มาก รวมทั้งการยกเว้นให้กับบ้านราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท ถือว่าตั้งเพดานสูงเกินไป เพราะท้องถิ่นอาจจะเก็บภาษีส่วนนี้ไม่ได้เลย

อย่างไรก็ตาม ดร.อดิศร์ มองว่า เจตนาโดยรวมกฎหมายถือว่ามีประโยชน์ แต่ต้องรอบคอบในบางประเด็น และต้องระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการอะไรจากภาษีนี้