รื้อทีโออาร์รถไฟทางคู่

วันนี้ (20 มี.ค. 60) – นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการในวันนี้ว่า ทางคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ประชุมหารือถึงแนวทางการ
จัดการรถไฟทางคู่ทั้ง 5 เส้นทาง ได้แก่ช่วง ช่วงนครปฐม – หัวหิน // ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ //
ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร // ช่วงมาบกะเบา – จิระ และ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ และได้ข้อสรุปว่า ให้ปรับปรุง
การกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ TOR โครงการรถไฟทางคู่ทั้ง 5 เส้นทางใหม่ทั้งหมด โดยที่ประชุมได้มีการแจ้ง
ไปยัง คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อนัดประชุมกันร่วมกัน ในช่วงบ่ายวันพุธที่ 22 มีนาคมนี้ ระหว่าง
คณะกรรมการกำกับการจัดจ้าง และคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมดเนื่องจากข้อเสนอของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยใน 4 ทางเลือก
ที่เสนอมาก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจมีแนวทางอื่นที่คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างมองว่าน่าจะมีแนวทางที่
เหมาะสมมากกว่า และเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง