“หน่วยพญาเสือ” ทำบันทึก กล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

วันที่ 20 มี.ค.60–หน่วยพญาเสือ ร่วมทุกส่วนราชการ จัดทำบันทึก กล่าวหา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อำนาจ หน้าที่โดยมิชอบมาตรา 157 มาตรา162 (รับรองเอกสารเท็จ)และ พระราชบัญญัติป่าสงวนฯ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่ง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ ได้ทำหนังสือให้แก้ไข เนื่องจาก ได้มีการวางแปลง สปก. เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และแจ้งไปยังต้นสังกัด ให้ทราบ ในการที่มีหนังสือ จากผู้ที่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินคดีไปแล้ว กลับมีเอกสารรับรองว่าพื้นที่ที่ถูกดำเนินคดี (คดีถึงสิ้นสุดแล้ว) อยู่ในเขต สปก. และ กรมอุทยานฯ ไม่สามารถ เข้ามารื้อถอนได้ 

เมื่อหน่วยพญาเสือและจนท.ทุกฝ่ายตรวจสอบมาระยะหนึ่งแล้วไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด จึงได้ทำบันทึกกล่าวหาจำนวน 3 ราย

1นายชำนาญ กลิ่นจันทน์ ปฏิรูปที่ดินนครราชสีมา
2นายปรีชา.  ประภานุกูล นายช่างสำรวจอาวุโส
3นายทศพล คงอุดร นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ในข้อหามาตรา157 และ มาตรา 162 ประมวลกฏหมายอาญา พรบ. ป่าไม้ 2484 มาตรา 54 ฐานบุกรุกแผ้วถางป่าหรือยึดถือครอบครอง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ  04 มาตรา 16(1) ฐานยึดถือครอบครองที่ดิน มาตรา 16(4) ฐานทำให้เสือมสภาพ มาตรา 16(13)ฐานเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ใน อุทยานแห่งชาติฯ พรบ. ป่าสงวน 07 มาตรา 14 ฐานยึดถือครอบครองหรือ ทำให้เสือมเสียแกสภาพป่าธรรมชาติ พรบ. สงเสริมคุณภาพสงแว้ดล้อม 35 มาตรา 97 ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าความเสียหายที่ถูกทำลาย

ทั้งนี้ พื้นที่ ของรีสอร์ทอิมภูฮิล จนท. ได้แจ้ง การรื้อถอนภายในอีก 45 วัน ถัดจาก ได้แจ้งความกับ จนท. ที่มารับรอง พื้นที่ดังกล่าวว่าอยู่ในพื้นที่ สปก. และ การกล่าวหาครั้งนี้ จนท. พญาเสือ และทุกส่วน เน้นการกล่าวหา เรื่องเฉพาะบุคคล ใช้อำนาจโดยมิชอบ ซึ้งไม่เกี่ยวกับหน่วยงาน