กฟน. ห่วงใย “สงกรานต์ปลอดภัย รับปีใหม่ไทย 2560” พร้อมแจ้งปิดทำการ 13–17 เม.ย.

วันที่ 11 เม.ย. 60 — การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะปิดที่ทำการทุกแห่งในระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย. 2560 และเปิดให้บริการปกติในวันที่ 18 เม.ย. 2560 ยกเว้น เคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) โซน Fashion ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี ที่ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย. 2560 และจะเปิดให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2560 ระหว่างเวลา 10.00-17.30 น. เป็นต้นไป ในช่วงวันหยุดผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ที่ตัวแทนรับชำระทุกแห่ง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เป็นต้น หรือสามารถชำระผ่าน MEA Smart Life Application โดยหักผ่านบัตรเครดิต Master Card และ Visa Card ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ที่ App Store และ Google playอย่างไรก็ตาม หากมีเหตุฉุกเฉินด้านไฟฟ้าในช่วงปิดที่ทำการดังกล่าว กฟน. ยังคงให้บริการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และให้บริการสอบถามข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center โทร 1130 ที่พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน หรือแจ้งเหตุง่ายๆ ผ่าน MEA Smart Life Application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง