กฟน. จัดฝึกอบรมให้การไฟฟ้าเวียดนาม

วันที่ 21 เม.ย. 60 — นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน.มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ในระดับสากล  มีความพร้อมให้บริการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Improving Management Capacity in Power Distribution ให้แก่ผู้บริหารจากการไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม (EVNNPC) ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็น รุ่นที่ 3 โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้ในด้านการบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ของ กฟน.การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2560  ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว กรุงเทพมหานคร

 

img_5ad48fed967b6c32f9640516089d3dc4

img_df6369dcba092bd9e6c23d2b3b0e2373

img_4aa8fec30e9a08c8bc42bfa33dd93b5d