นายกฯย้ำป.ย.ป.พาชาติเดินหน้า

นายกฯย้ำป.ย.ป.พาชาติเดินหน้า

-21 เม.ย.60- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ 1/2560 โดยพล.อ.ประยุทธ์กล่าวก่อนการประชุม ว่า การประชุมวาระแรกนี้เกิดขึ้นหลังจากผ่านพ้นหลังปีใหม่ไทยไม่กี่วันที่ผ่านมา ในนามของนายกรัฐมนตรี คสช.ครม. ขอกราบอารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีแผ่ไพศาลขอบูรพมหากษัตริย์ไทย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปกป้องรักษาพิทักษ์ทุกคน ให้มีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป ช่วยกันทำงานเพื่อประเทศอันเป็นที่รักยิ่งตลอดไป

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญ ถือเป็นการประชุมขนาดใหญ่ เพราะประเทศชาติจะเดินหน้าได้ก็เพราะคณะทำงานที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ ทั้งในการแก้ไขปัญหาและเดินหน้าประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ได้เสนอกฎหมายไปแล้ว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ของสนช. และสปท.ต้องขอขอบคุณ ณ ที่นี้ ตนเห็นหลายข้อเสนอแนะหลายประการที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเราจะต้องศึกษาและหารือในชั้นกมธ. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะแก้ไขปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติงานได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปปิดกั้นใครใดๆ ทั้งสิ้น แต่เราต้องวางกรอบการทำงานและพื้นฐานประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดูเหมือนจะยาวนาน แต่คงไม่ยาวนานมากนัก เพราะเป็น 20 ปีที่เราต้องเดินหน้าประเทศต่อไป ซึ่งผมคิดว่าเป็นเพียงระยะแรกเหมือนกับจีนที่ทำมาหลายสิบปีมาแล้ว ในการยกระดับรายได้ประเทศขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจระดับ 2 ในปัจจุบัน และใน 5 ปีแรกของเราจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาประเทศและการวางพื้นฐานต้องอาศัยความร่วมมือของนักการเมือง ข้าราชการและประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่เรากำหนดไว้ ที่ผมบอกไว้กับทุกคน จึงถือว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง

ขณะที่พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวก่อนการประชุมว่า ในการประชุม ป.ย.ป.วันนี้มี 2 ประเด็นหลักคือ เรื่องภาพรวมการทำงานของ ป.ย.ป.และการเตรียมการหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขณะที่คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง จะมีการรายงานความคืบหน้าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองและภาคประชาสังคม

พ.อ. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกอ.รมน. กล่าวถึงการทบทวนข้อคิดเห็นจากภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ว่า ในขณะนี้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ได้นำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆนำเสนอให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมี พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ในขั้นตอนต่อไปคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จะจัดทำเป็นข้อสรุปความคิดเห็นโดยแยกเป็นข้อมูลจากส่วนกลางคือจาก กทม.และข้อมูลตามภูมิภาคต่างๆ โดยสุดท้ายคณะอนุกรรมการชุดที่ 2 ได้มอบหมายให้ กอ.รมน. ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยในภูมิภาคเพื่อให้ตัวแทนของกลุ่มต่างๆที่ได้ให้ความคิดเห็น ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นไปตามที่ได้เสนอไว้หรือไม่ และมีการเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆหรือไม่

พ.อ. พีรวัชฌ์กล่าวต่อว่า ในการดำเนินการในขั้นตอนนี้ กอ.รมน. ได้ให้ กอ.รมน.จังหวัด ได้เตรียมการและพิจารณาเชิญผู้แทนของกลุ่มต่างๆที่เคยมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้มาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างสรุปความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง โดย กอ.รมน.จะจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยในภูมิภาคต่างๆ และให้ผู้แทนกลุ่มต่างๆเข้าร่วมประชุม 

“ซึ่งในการดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น โดยจะยึดข้อมูลตรงนี้เป็นหลัก และให้ข้อมูลนั้นได้รับการยืนยันจากผู้แทนกลุ่มต่างๆที่เคยให้ความเห็นไว้แล้วโดยหลังจากเสร็จสิ้นการให้ความเห็นในครั้งนี้แล้วคาดว่าประมาณเดือนกลางพฤษภาคม คณะอนุกรรมการชุดสองจะ ส่งต่อให้คณะกรรมการชุดที่สาม คือ คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดอง เพื่อดำเนินการในการทำสัญญาประชาคมต่อไป” โฆษกกอ.รมน. กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า การประชุมกมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพ.รบ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. …. สนช.นัดแรกเพื่อพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งสำคัญในคณะกมธ. ซึ่งผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเลือก พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร สนช. อดีตผบ.สส.เป็นประธาน ขณะที่ตำแหน่งรองประธานกมธ.จำนวน 4 คน ที่ประชุมมีมติเลือก กมธ.สัดส่วนจากครม.ทั้งหมด โดยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานคนที่ 1 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นรองประธานคนที่ 2 พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นรองประธานคนที่ 3 และพล.อ.วิลาส อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานคนที่ 4 ขณะที่ตำแหน่งเลขานุการกมธ. คือ พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ สนช. ส่วนนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นรองเลขานุการกมธ. สำหรับตำแหน่งโฆษกกมธ. มีจำนวน 2 คน คือ 1.พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ สนช. 2.นายสุชาติ หนองบัว สนช.

ขณะที่ ตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีจำนวน 4 คน ดังนี้ 1.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สนช. 2.พล.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ สปท. 3.พล.อ.วัฒนา สรรพานิช สปท. และ 4.นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ส่วนตำแหน่งที่ปรึกษา มีจำนวน 5 ตำแหน่ง ซึ่งเป็น สนช.ทั้งหมด ประกอบด้วย 1.นายสมพล พันธุ์มณี 2.นายนิเวศน์ นันทจิต 3.นายภิรมย์ กมลรัตนกุล 4.นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด และ 5.พล.อ.อ.ชนะ อยู่สถาพร