“วิษณุ” แจงงดสรรหา  “ตุลาการศาลรธน.” 

วันที่ 21 เม.ย.60 -เวลา 14.00 น. นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 24/2560 เรื่องให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 23/2560 ว่า "การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 23 /2560เราไม่เข้าไปยุ่งเพราะเขาคิดว่าสรรหาได้ และหากมีอะไรสะดุดยังมีคนรักษาการอยู่ 


แต่ในศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคนรักษาการ จึงมีความเป็นห่วงเพราะการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต้องมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองและศาลฎีกา  รวมทั้งสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ให้สภาพิจารณา ซึ่งการดำเนินการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน 60 วัน ตามคำสั่งที่ 23/2560 อาจเสร็จไม่ทันตามกำหนด อีกทั้ง การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากศาลปกครองและศาลฎีกาในขณะนี้มีบุคลากรน้อย


หากรอไปอีกซักพักจะมีบุคคลเพิ่มเข้ามา เนื่องจากขณะนี้ตุลาการในศาลทั้งสองแห่งมีตำแหน่งว่างอยู่ เมื่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญออกมาค่อยให้สรรหาตามนั้น"


นายวิษณุ กล่าวว่า การทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ไม่มีปัญหา และการออกคำสั่งดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเสียงท้วงติงฝ่ายการเมืองว่าคสช.จะสืบทอดอำนาจผ่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพราะการแก้ปัญหาเช่นนี้ พวกเขาก็ยังท้วงติงได้อยู่ดี