ผู้ว่าการยางฯ ยัน มาเลฯ-อินโดฯ ไม่ได้ว่าไทยทำราคายางต่ำ 

ผู้ว่าการยางฯ ยัน มาเลฯ-อินโดฯ ไม่ได้ว่าไทยเป็นต้นตอราคายางต่ำ 

ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ยืนยัน มาเลเซียและอินโดนิเซีย ไม่ได้ตำหนิไทย ว่าเป็นผู้ทำให้ราคายางตกตก

 

– 12 ก.ค. 60- นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์  ถึงกรณีข่าวผลการหารือในสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 28 ที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ระบุว่าประเทศไทย เป็นผู้ทำให้ราคายางพารามีปัญหา ว่า ที่ประชุมทั้ง 3 ฝ่าย ไม่ได้พูดตรงๆ ว่าไทย เป็นผู้ทำลายราคายางพาราในตลาดโลก รวมถึงยางพาราในไทยเป็นเรื่องการเมือง ถ้าการเมืองไม่มีเสถียรภาพ ราคายางพาราก็ปั่นป่วน 

แต่ที่ประชุมมีมติร่วม ให้แต่ละประเทศไปกำหนดจุดยืนในการนำเสนอข่าวยางพารา เพื่อไม่ให้ส่งผลลบต่อระบบตลาดยางพารา ซึ่งหากมีข่าวในเชิงลบออกมา จะส่งผลต่อตลาดล่วงหน้า … เพราะนักเก็งกำไร จะนำเอาไปทุบราคาในตลาดล่วงหน้า ส่งผลให้ผู้ซื้อยางนำไปใช้อ้างอิงการกำหนดราคาซื้อจากเกษตรกร ซึ่งถือเป็นการทำลายระบบตลาด