ปีงบประมาณ2560 ร้องเรียนสินค้าขึ้นราคาอันดับ1

ประชาชนร้องเรียนเกือบ 2 พันรายผ่านสายด่วน 1569 โดยเรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด คือสินค้าปรับขึ้นราคา ในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2560

วันนี้ (17 ก.ค. 60) – นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสถิติการร้องเรียนของผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 ผ่านสายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายใน ว่า มีทั้งสิ้น 1,891 ราย

แบ่งเป็น การร้องเรียนหมวดอาหารและเครื่องดื่ม มีราคาแพง มีจำนวนสูงสุด 770 ราย รองลงมา คือ ในหมวดของใช้ส่วนบุคคล , หมวดเกษตรกรรม , การบริการ , ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม , ยานยนต์และอุปกรณ์ , ของใช้ประจำบ้าน , วัสดุก่อสร้าง , กระดาษและเครื่องเขียน

และจากนี้ไป นางอภิรดี ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการค้า-ทุกช่วงการค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า จนทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน