กกต.สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง

รักษาการณ์เลขาธิการ กกต.สั่งทุกหน่วยในสังกัดเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง ตามโร๊ตแมปของรัฐบาลพร้อมทำความเข้าใจสาระสำคัญร่างกฎหมายใหม่

วันนี้ (17 ก.ค. 60) – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กกต.เข้าร่วม รวม 110 คน

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยมีการสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง รวมทั้งร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตลอดทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง

โดยทาง พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการณ์เลขาธิการ กกต. กล่าวกำชับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับให้เตรียมพร้อม ด้วยการทำ ความเข้าใจกฎหมายใหม่ที่ออกมา รวมทั้งบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมตามโร๊ตแมปของรัฐบาล แม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่