คสช. กำชับทหาร ใช้ยางพารา ผลิตยุทธภัณฑ์ทางทหาร แก้ราคาตกต่ำ

วันที่ 17 ก.ค.60 – ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เปิดเผยว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพารา โดยให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในกิจการของหน่วยงานนั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกส่วนงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกองทัพ พิจารณาสนับสนุนตามนโยบายดังกล่าว โดยขณะนี้หน่วยงานในกระทรวงกลาโหม จะมีการนำยางพาราไปใช้ในการสร้างสนามฟุตซอล ในส่วนของกองทัพบกได้สำรวจเส้นทางที่ชำรุดทั่วประเทศและเตรียมซ่อมแซมด้วยการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง รวมถึงโครงการใช้ยางพาราในการผลิตสิ่งอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางทหารที่กองทัพได้ดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ขอให้ทุกส่วนเร่งดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาใช้ยางพาราในลักษณะอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาราคายางพาราตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด

คสช.ย้ำ กกล.รส.ดูแล 4 เวทีแจง ร่างสัญญาประชาคม พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เปิดเผยว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนความคืบหน้าในงานสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองกำลังดำเนินการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงร่างสัญญาประชาคมใน 4 ภูมิภาค ช่วง 17 – 20 กรกฎาคม 2560 นี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)ได้อำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าร่วมและดูแลให้การจัดเวทีสาธารณะดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสาระสำคัญและมีความเข้าใจในร่างสัญญาประชาคม รวมทั้งหากมีข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมที่ได้จากเวทีสาธารณะ ก็ขอให้นำข้อมูลดังกล่าวไปเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการปรับร่างสัญญาประชาคมต่อไป