“พาณิชย์” เร่งสืบทรัพย์ “บุญทรง” และพวก คดีข้าวจีทูจี 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยืนยัน เร่งสืบทรัพย์นายบุญทรง เตริยาภิรมย์และพวกรวม 6 คน คดีทุจริตข้าวจีทูจี เพื่อชดใช้ความเสียหายให้รัฐ 

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

วันที่ 17 ก.ค. 60- นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การชดใช้ค่าเสียหายจากการทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี มูลค่า 2 หมื่นล้านบาทจากนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นั้น คณะทำงานสืบทรัพย์ของกรมการค้าต่างประเทศ ยังเร่งดำเนินการตามขั้นตอนมาตั้งแต่ที่มีมาตรการบังคับทางปกครอง สืบทรัพย์ ยึด อายัด และ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 6 ราย โดยข้อมูลทรัพย์สินดังกล่าว ได้ทำงานประสานกับกรมบังคับคดีอย่างใกล้ชิด 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ส่วนรายละเอียดจำนวนทรัพย์สิน และข้อมูลต่างๆ นั้น ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจของกรมฯ สำหรับ กลุ่มที่กรมการค้าต่างประเทศ กำลังสืบทรัพย์ 6 คน นอกจากนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ แล้ว ยังมี นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  พ.ต. นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และข้าราชการ 3 คน เช่น นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ