“วันแรก” อุบัติเหตุ 524 ครั้ง ตาย 42  เจ็บ 565 เหตุหลัก “เมาแล้วขับ”

วันที่ 30 ธ.ค. –นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) คนที่ 3 แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 ว่า ศปถ.รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เกิดอุบัติเหตุ 524 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 565 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 29.77 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.09 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 58.21 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 38.17 ถนนในอบต.และหมู่บ้าน ร้อยละ 32.25 

นพ.โสภณ กล่าวว่า ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 16.01 น. – 20.00 น. ร้อยละ 35.11 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 52.88 ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,016 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 63,864 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 516,509 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 85,079 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 25,082 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 24,019 ราย 

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 21 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่จ. ปทุมธานี 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.อุดรธานี และจ.พิษณุโลก 23 คน เเละวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้ปริมาณการจราจรบนเส้นทางสายหลักหนาแน่น ศบถ. ได้กำชับจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้มข้นการจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางขาออกสู่ภูมิภาค กวดขันการขับรถเร็ว การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย และการขับรถย้อนศร พร้อมเพิ่มการเรียกตรวจรถโดยสารสาธารณะ ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง รถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ ควบคู่กับการเร่งระบายรถ 

"นอกจากนี้ให้เปิดช่องทางพิเศษและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณจุดตัดเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสาร โดยคุมเข้มการตรวจสอบสภาพรถและการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ และเตรียมความพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้าถึง เพื่อส่งต่อผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งจัดเตรียมระบบสื่อสารแจ้งเหตุ ทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย อุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง"นพ.โสภณ กล่าวเเละว่าได้เน้นย้ำการใช้กฎหมายกรณีจำหน่ายสุราริมถนนเเละจำหน่ายแก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีนั้น มีโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า ได้กำชับให้ศบถ.ปี 2560 ระดับจังหวัดและอำเภอ บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น โดยเข้มงวดการเรียกตรวจและบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินมาตรการทางสังคม โดยจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันขอให้จังหวัดประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่ พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและวางมาตรการเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
           
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ได้บูรณาการจังหวัดและทุกภาคส่วนสร้างความปลอดภัยทางถนน ในมิติเชิงพื้นที่ โดยยึดการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 46/2558 อย่างจริงจัง โดยเข้มงวดการขับรถเร็วและการเมาแล้วขับ นอกจากนี้ ให้จังหวัดวางมาตรการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ตาม คาดว่าประชาชนบางส่วนเดินทางถึงพื้นที่และเริ่มเฉลิมฉลองแล้ว จึงได้กำชับให้จังหวัดดูแลถนนสายรอง โดยใช้กลไกของจุดตรวจร่วมและด่านชุมชนกวดขันการดื่มแล้วขับ โดยเฉพาะบริเวณสถานบันเทิงและสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ  

"ขอฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสอบสภาพรถ ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย หากขับรถระยะทางไกล ควรจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยหรือจุดบริการบนเส้นทางสายต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการง่วงแล้วขับ สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 หรือสายด่วน 1669 เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป"นายฉัตรชัย กล่าว