ครม.เห็นชอบ เพิ่มโทษ! เมาแล้วขับ

วันนี้(4 ม.ค. 60) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก เพิ่มโทษกรณีเมาแล้วขับ และเด็กแว้น เพราะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ล่าสุดพันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ให้ผู้ขับขี่รถโดยสารต้องจัดให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งรัดเข็มขัดนิรภัย 

2.ยึดรถที่ใช้ในขณะกระทำความผิด คือ ขับรถขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น และแข่งรถในทางโดยมิได้รับอนุญาต 

3.เพิ่มโทษ ผู้ที่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอื่นๆ เป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ 10,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งของเดิมจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 – 20,000 บาท