กรมชลฯ เผย น้ำล้น 12 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 

วันที่ 8 ม.ค.60–ภาวะฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางตั้งแต่จ.เพรชบุรีลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่างจำนวน 12 อ่าง มีปริมาณน้ำเกินความจุของอ่าง ต้องเร่งระบายน้ำส่วนเกิน เพื่อรักษาสภาพตัวอ่างเก็บน้ำและสันเขื่อน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 

รายงานข่าวจากกรมชลประทานราย เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการชลประทานจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนและชี้แจงถึงสถานการณ์การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเต็มความจุอ่าง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับอ่างเก็บน้ำ 12 แห่งที่มีปริมาณน้ำล้นอ่าง ประกอบด้วย  จ.เพชรบุรี 1 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำหุบกะพง  จ.กระบี่ 4 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำบางกําปรัด อ่างเก็บน้ำน้ำห้วยลึก อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว และอ่างเก็บน้ำคลองหยา  จ.นครศรีธรรมราช 4 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ระบายน้ำ 6.2 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ระบายน้ำ 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน ตอนนี้น้ำเต็มอ่างแล้วแต่ยังไม่ได้ระบายน้ำ และอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ระบายน้ำ 1 .5ล้านลูกบาศก์เมตร  จ.ตรัง 1 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำคลองท่า ระบาย1.2 แสนลูกบาศก์เมตร  จ.พัทลุง 1 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ระบายน้ำ 1.8ล้านลูกบาศก์เมตร 
และจังหวัดนราธิวาส1 อ่างคือ อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน