ขสมก.รอ!  คำตอบกรมศุลชี้ขาด ก่อนพิจารณารับมอบ “รถเมล์เอ็นจีวี”

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยืนยันยังรอข้อมูลจากกรมศุลกากรว่ารถเมล์เอ็นจีวีมีแหล่งผลิตจากที่ใด เพื่อนำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ว่าจะรับมอบรถเมล์เอ็นจีวีจากบริษัท เบสท์รินกรุ๊ปหรือไม่
 
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คันว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการตรวจรับและทดสอบรถเมล์ปรับอากาศเอ็นจีวีได้ประชุมภายในเรียบร้อยแล้ว และทางขสมก.ก็ได้เข้าหารือในเบื้องต้นกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ซึ่งคาดว่าไม่เกินวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ก็จะได้รับข้อมูลจากทั้ง 2 คณะกรรมการ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาถึงการรับมอบรถเมล์เอ็นจีวีในการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการตัดสินใจว่าจะยกเลิกสัญญากับบริษัทเบสท์รินกรุ๊ปหรือไม่นั้น คือการยืนยันจากกรมศุลกากรว่ารถเมล์เอ็นจีวี มีการผลิตและประกอบจากประเทศจีนหรือมาเลเซีย ซึ่งได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังกรมศุลกากรตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากกรมศุลกากร 
      
ด้านคณะกรรมการตรวจรับและทดสอบรถเมล์ปรับอากาศเอ็นจีวีได้รายงานว่า สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ทางคณะกรรมการฯจะมอบให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ว่าจะขยายเวลาการส่งมอบรถเมล์เอ็นจีวีให้กับบริษัทเบสท์รินกรุ๊ปอีก 15 วันหรือไม่ เพราะไม่ได้ระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุด เพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการขสมก.เป็นผู้พิจารณาต่อไป