คตช.เสนอขยายอายุความ “คดีทุจริต”

วันที่ 17 มี.ค.60-นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการรายงานความคืบหน้าการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความของของดีทุจริตให้กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท.)กล่าวว่า คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ( คตช. )ได้ส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาศึกษาแนวทางการ ซึ่งการจะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความคงต้องรับฟังความเห็นจากหลายหน่วยงาน เช่น ตำรวจ  อัยการ ส่วน ป.ป.ท.ในฐานะหน่วยปฏิบัติงานถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะปัจจุบันอายุความจะเดินหน้าต่อถึงแม้จะยังไม่ดำเนินการอะไร

มีรายงานว่า ป.ป.ท. ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรมบัญชีกลาง  และคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้หารือร่วมกันในเรื่องนี้  โดยข้อคดีอาญาในปัจจุบันคดีอาญาเริ่มนับอายุความ ตั้งแต่วันทำความผิด  ส่วนข้อเสนอของคดีทุจริต เสนอให้เริ่มนับอายุความเมื่อ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช.เห็นว่าสำนวนคดีมีหลักฐานเพียงพอที่จะรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า เมื่อคดีอาญาสิ้นสุดอายุความไปแล้ว แต่ต่อมามีหลักฐานที่เจ้าหน้าที่รัฐจะสอบสวนและฟ้องร้องนำตัวผู้ทำผิดมาลงโทษได้ เพราะคดีทุจริตเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 
แต่การแก้ไขกฎหมายอาจทำให้คดีความทุจริตแต่ละคดีไม่เท่ากัน หรือ กรณีมีพยานหลักฐานหลายคนอาจจะมีปัญหาการเริ่มนับอายุความ และส่งผลคดียืดยาวออกไป จนอาจทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่เร่งดำเนินการ และทำให้คดีล่าช้า