“6 วันสาดน้ำ” ยึดรถเมาเเล้วขับ 7,512 คัน!

วันที่ 18 เม.ย.60–พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยผลการประชุมสำนักเลขาธิการคสช. ที่มีพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการคสช.เป็นประธาน โดยระบุว่าสำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 17 เม.ย.2560 มีดังนี้   


รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 63,144 ครั้ง เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยึดรถไว้ 695 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 39,635 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการ กระทำความผิด 46,975 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 1,294 ใบ ยึดรถยนต์ 273 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 30,905 คน ​


ทั้งนี้ โดยตลอด 6 วัน ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 เม.ย. เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 388,157 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 321,288 ครั้ง  เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้แล้ว 7,512 คัน (แยกเป็นจักรยานยนต์ 5,677 คัน และรถยนต์ 1,835 คัน ) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 250,148 คน  รถโดยสารสาธารณะ/ รถยนต์ส่วนบุคล 197,050 คน