“ทิชา” ร้องนายกฯเอาผิด “พ่อเมือง” เหตุปล่อยค้ากาม “เมืองสามหมอก”

วันที่ 26 พ.ค.60– ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางทิชา ณ นคร อดีตสมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เดินทางมาที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่งก.พ.) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายเตชาติ์ มีชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน และตัวแทนองค์กรด้านเด็กและเยาวชน 13 องค์กร ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของกระบวนการสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีค้าประเวณีเด็ก จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมขอให้เดินหน้านโยบายขจัดค่านิยมเลี้ยงดูปูเสื่อให้เป็นรูปธรรม

                

นางทิชา กล่าวว่า จากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน และได้สั่งยุติกระบวนการตรวจสอบ พร้อมให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมนั้น ทำให้เกิดความเคลือบแคลง และเกิดคำถามถึงความเป็นกลาง  แต่อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิด ผวจ.แม่ฮ่องสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี แต่ผวจ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด และประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด ย่อมมีหน้าที่สอดส่องป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่กลับละเลยให้มีกระบวนการค้าประเวณีเด็กในพื้นที่   ดังนั้น จึงขอให้นายกฯ พิจารณาดำเนินการ 4 ข้อ คือ

                

นางทิชา กล่าวว่า 1.ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ( ดีเอสไอ) รับคดีค้าประเวณีเด็กและค้ามนุษย์ใน จ.แม่ฮ่องสอนเป็นคดีพิเศษ  2.ให้ตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทย และเอาผิดกับ ผวจ. แม่ฮ่องสอน ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่  3.ให้มีการตรวจสอบและหาคนรับผิดชอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำภาพพยาน ผู้เสียหายมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน รวมถึงให้มีมาตรการดูแลคุ้มครองพยาน   4.ให้กวดขันนโยบายของนายกฯ ที่ต้องการขจัดค่านิยมเลี้ยงดูปูเสื่อ หรือจัดหาผู้หญิงเด็กเพื่อมาบริการให้แก่ข้าราชการ