รู้หรือไม่? “โปรแกรมจดจำใบหน้า”  ช่วยจับอาการเจ็บปวดของสัตว์ได้

สัตว์ไม่สามารถบอกเราได้ว่าเมื่อไหร่ที่มันเจ็บปวด แต่หลังจากนี้มันคงจะง่ายขึ้น เมื่อนักวิจัยจาก Cambridge พัฒนาโปรแกรมจดจำใบหน้า เพื่อดูว่าแกะมันเจ็บปวดแค่ไหน เพียงแค่มองใบหน้าของมัน


 
ในเวลาแกะเจ็บปวดมันจะแสดงออกทางใบหน้า ซึ่งการแสดงออกของมันนั้น จะมีลักษณะที่เชื่อถือได้ เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ ใช้มาตรวัดความเจ็บปวดจากการแสดงออกทางใบหน้าของแกะ Sheep Pain Facial Expression Scale มาใช้เพื่อดูว่า แกะมันมีความเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหน แต่การฝึกให้คนอ่านใบหน้าแกะนั้นเป็นเรื่องที่ใช้เวลามาก นักวิจัยจึงหันมาใช้คอมพิวเตอร์มาแทน


 
ดังนนั้นระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบจดจำใบหน้า จึงถูกนำมาใช้เพื่อแยกความแตกต่างของใบหน้าแกะได้ 9 แบบ และสามารถประเมินความเจ็บปวดของแกะได้โดยมีความแม่นยำราว 67%  โดยคำนวณจากจำนวนครั้งที่มันบอกถูกโดยมีคนเป็นผู้ตรวจซ้ำ แล้วหารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมด


 
 ทีมนักพัฒนาโปรแกรมจดจำใบหน้า เชื่อว่า พวกเขาสามารถเพิ่มความแม่นยำของมันให้มากขึ้นไปอีกได้ด้วยข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และเทคนิคเดียวกันนี้ก็น่าจะเอาไปใช้กับสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้ เช่น หนู กระต่าย หรือม้า ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสัตวแพทย์ได้มากทีเดียว