‘เอิร์ธ’ ดิ้นอีก! ขอปลดSP หนี้ยังไม่จบ

 

วันที่ 21 มิ.ย.60–นสพ.ฐานเศรษฐกิจ สื่อในเครือสปริง กรุ๊ป ฉบับวันที่22-24มิ.ย.รายงานว่า เอิร์ธส่งจดหมายชี้แจงผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ ลุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯปลด SP ส่วนปัญหาหนี้คุยกับเจ้าหนี้แล้ว ขอเวลาคิดอีก 1-2 สัปดาห์มาหารือใหม่ บลจ.วรรณฯเดินหน้าช่วยผู้ถือหน่วย หุ้นกู้การบินไทยไม่กระเทือน ล้น 3 เท่า แหล่งข่าวจากบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า  วันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัททำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจง เรื่องที่ตลาดสอบถามว่าบริษัทยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามปกติหรือไม่ อย่างไร รวมถึงผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังจากผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ทำให้เข้าเงื่อนไขของการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท 5,500 ล้านบาท “หุ้น EARTH จะปลด SP กลับมาซื้อขายตามปกติหรือไม่ ไม่สามารถบอกได้ว่า เพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯแต่บริษัทได้ชี้แจงตอบคำถามอย่างละเอียด” แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนการแก้ปัญหาหนี้ แหล่งข่าวกล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  บริษัท มีการคุยกับธนาคารเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งบริษัท และธนาคาร จะนำผลการเจรจากลับไปศึกษาหาแนวทางแก้ไข  และนำกลับมาคุยกันอีกครั้งใน 1-2 สัปดาห์หน้า

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)


 
นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่าสถานะทางการเงินของธนาคารไม่ได้รับผลกระทบ จากการผิดนัดชำระหนี้ของ เอิร์ธ “ธนาคารไม่ได้กังวลเพราะก่อนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ได้นำความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาคิดคำนวณแล้ว และผลกระทบภาพรวมของคุณภาพหนี้ยังไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ”นายพิพิธ กล่าว 

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณฯ (บลจ.วรรณฯ)

 

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณฯ (บลจ.วรรณฯ) เปิดเผยว่า กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ เป็นตั๋วแลกเงินทั้งหมด ไม่ใช่การลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใด สำหรับกองทุนเปิด วรรณ ไฮเปอร์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-HYPER) ลงทุนตั๋วแลกเงิน เอิร์ธ มูลค่า 100 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.4% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนนั้น มีแนวทางที่จะดำเนินการแยกทรัพย์สินออกจากพอร์ตการลงทุน เพื่อเข้าสู่กระบวนการติด ตามชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และเมื่อได้รับการชำระหนี้ จะเฉลี่ยคืนเงินได้สุทธิ ภายใน 45 วัน
 
นอกจากนั้นบริษัทประกาศลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ตั้งแต่วันเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้คือวันที่ 8 มิถุนายนจนถึง 31 กรกฎาคมนี้ และได้หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตาม บริษัทยืนยันว่าการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละกองทุนที่นำเสนอขายให้กับผู้ลงทุนนั้น มีกระบวนการคัดเลือกตราสารที่เข้มงวด โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท ทริสเรทติ้งยืนยันเรทติ้งฯ ตราสารของ EARTH ที่ระดับ BBB- (คงที่) ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองการวิเคราะห์ของผู้จัดจำหน่ายและข้อมูลการวิเคราะห์ของ บลจ.วรรณฯ จึงขอให้ความเชื่อมั่นว่า ตราสารที่ผ่านการคัดเลือกให้่ลงทุนได้มีความสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับสูง

สำหรับการผิดนัดชำระหนี้บี/อี และดอกเบี้ยหุ้นกู้ของเอิร์ธ ไม่มีผลผลกระทบต่อการขายหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยแต่อย่างใด โดยมีความต้องการซื้อล้นเกือบ 3 เท่า ของมูลค่าเสนอขาย 8,000 ล้านบาท และบริษัทประสบความสำเร็จในการออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ 15 ปี เป็นครั้งแรก 
 
ทั้งนี้หุ้นกู้ 5 ชุด แบ่งเป็นหุ้นกู้ วงเงิน 1,000 ล้านบาท 3 ชุด  อายุ 3 ปี  5 ปี 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.74% ต่อปี 3.06% และ 3.57% ตามลำดับ หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.04% ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.68% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับ “A” แนวโน้มเครดิต “คงที่” 
 
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้รับประกันการจัดจำหน่ายเพียงแห่งเดียว กล่าวว่า บริษัทการบินไทยฯสามารถขายหุ้นกู้ที่มีอายุยาวถึง 15 ปี ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เนื่องจากภาวะตลาดโดยรวมมีสภาพคล่องในปริมาณมาก และถึงแม้ว่าตลาดมีความผันผวนสูงใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ภาพรวมของตลาดเงินและตลาดทุน
ยังคงปกติ บรรยากาศการลงทุนยังเต็มไปด้วยความมั่นใจในผู้ออกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และกลไกของตลาดที่ยังทำงานตามปกติ