รฟท.สั่งชะลอเบิกจ่ายโอที “นายสถานี” กว่า 1 แสนบาท  

จากกรณีที่มีผู้เผยแพร่ภาพในสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อมูลใบเบิกค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)รายหนึ่ง ซึ่งได้รวมชั่วโมงการทำงานแล้วอยู่ที่ 401 ชั่วโมง คิดเป็นคิดเป็นเงิน 102,271 บาท  

วันที่ 27-6-60-นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกมาให้ข้อมูลว่า กรณีที่เกิดขึ้นทางการรถไฟฯได้สั่งชะลอการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่4 อำเภอในจ.สงขลา รวม 10 สถานี และขอใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1 สัปดาห์ และเตรียมที่จะปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 – 6 เดือน โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวอาจเกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้ว 

 โดยขอชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง จะเข้าประจำสถานีละ 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. แต่ในช่วงที่ผ่านมามีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบราง ตั้งแต่สถานีหาดใหญ่ถึงสถานีสุไหงโก-ลก ซึ่งบางสถานีจะต้องเข้าปรับปรุงพื้นที่ในเวลากลางคืน ทำให้นายสถานีต้องมีความรับผิดชอบต่อเนื่องในการประจำสถานีตลอดช่วงเวลาที่มีการปรับปรุง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีความเสียหายขึ้นระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง นายสถานีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จึงสามารถเบิกค่าทำงานล่วงเวลาได้ตามสิทธิ