เลือกตั้ง 62 : “วิษณุ” ชี้อยู่ที่ฝีมือพรรคการเมือง ใครรวมเสียงได้ตั้งรัฐบาลก่อน

นายวิษณุ เครืองาม ชี้การจัดตั้งรัฐบาลอยู่ที่ฝีมือพรรคการเมืองใดสามารถรวมเสียงข้างมากได้ก่อน ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก คำตอบอยู่ที่วันยกมือโหวต

1 2 3 247