Breaking

องค์การฯทหารผ่านศึก ปัด!เบี้ยวเงินขุดลอกคูคลอง หจก.สุรัสวดี 98

องค์การฯทหารผ่านศึก ปัด!เบี้ยวเงินขุดลอกคูคลอง หจก.สุรัสวดี 98 

จากกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรัสวดี 98 ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือ อผศ. ไม่จ่ายค่าจ้างทำโครงการขุดลอกคูคลองใน จ.มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด 

ตั้งแต่ คสช.เข้ามา อผศ.ได้รับสิทธิรับงานขุดลอกคูคลองโดยวิธีพิเศษ  แต่มีเงื่อนไขต้องทำงานเอง ห้ามจ้างช่วง แต่หลักฐานที่ได้เป็นใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้เห็นว่า อผศ.จ้างช่วงโดยใชลักษณะนิติกรรมอำพราง ทำสัญญาเป็นการเช่าอุปกรณ์ในราคาที่สูง แล้วให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการแทน พบว่า มีลักษณะนี้หลายโครงการ เท่ากับเป็นกระบวนการทุจริตโกงเงินแผ่นดิน ตามที่หลายสำนักข่าวได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

ล่าสุด องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ส่งหนังสือชี้แจ้งมายังสถานีข่าวปสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 เพื่อขอชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ว่า 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 จังหวัดขอนแก่น ได้มอบงานให้ อผศ. ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวังไฮ จ.มหาสารคาม และโครงการขุดลอกกุดชีเฒ่า จ.ร้อยเอ็ด จากนั้น อผศ. ได้ดำเนินการเช่าเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อดำเนินงานทั้ง 2 โครงการจาก หจก.สุรัสวดี 89  และทางหจก.ดังกล่าวได้แจ้งให้ อผศ. ทราบว่า ทางหจก.สุรัสวดี 89 นั้น ได้ยินยอมให้หจก.ศิริชัยณรงค์การโยธา ดำเนินการเบิกจ่ายรับเงินแทน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ในการขุดลอกคูคลองดังกล่าว ได้ดำเนินการส่งมอบงานให้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6  จ.ขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ อผศ. ได้จ่ายเงินให้ หจก.ศิริชัยณรงค์การโยธา ตามที่ หจก.สุรัสวดี 89 ให้ความยินยอมแล้วเมื่อวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2559