Breaking News ข่าว

บขส.สั่งปรับ 1 หมื่นบาท “ภัสสรชัยทัวร์” ขายตั๋วเกินราคา

บขส.สั่งปรับ 1 หมื่นบาท  “ภัสสรชัยทัวร์” ขายตั๋วเกินราคา

บขส.สั่งปรับ “ภัสสรชัยทัวร์” 1 หมื่นบาท กรณีขายตั๋วเกินราคาเส้นทางกรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด พร้อมแนะผู้ใช้บริการถ่ายภาพขณะซื้อตั๋ว เพื่อเป็นหลักฐานร้องเรียน หากได้รับความไม่เป็นธรรมจากการใช้บริการรถ บขส. และรถร่วม

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้โดยสารร้องเรียนว่า บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ วิ่งเส้นทางกรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด

ขายตั๋วเกินราคา นั้น  บขส. ได้ตรวจสอบข้อมูล พบว่า บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ กระทำผิดจริง จึงลงโทษปรับเป็นเงิน 10,000 บาท  และห้ามผู้จำหน่ายตั๋วที่กระทำผิดกลับมาจำหน่ายตั๋วในตู้อีก ทั้งนี้ขอเตือนผู้ประกอบการ

รถร่วมบริการและรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ 30) ให้บริการประชาชน โดยคำนึงถึงผู้โดยสารเป็นหลัก และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะหากพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำ โทษสูงสุดถึงถอดรถคันที่ก่อเหตุออกจากบัญชี ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการยุ่งยากในการนำรถโดยสารกลับมาวิ่งให้บริการอีกครั้ง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ บขส. กล่าวด้วยว่า บขส. ได้ขอความสนับสนุนไปยังผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ 30) นำรถโดยสารเข้ามาวิ่งเสริมให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจาก บขส. และรถร่วม ไม่สามารถจัดรถโดยสารรองรับประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลได้อย่างเพียงพอ ซึ่งรถ 30 ที่มาวิ่งเสริมจะไม่สามารถรับผู้โดยสารจากปลายทางเข้ากรุงเทพฯ ได้ ต้องตีรถเปล่ากลับ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการ รถ 30 ที่นำรถมาเข้าร่วมวิ่งบริการ โดยปรับราคาค่าโดยสารจาก รถปรับอากาศชั้น 1 (ม.1 ข.)  เป็นรถปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษไม่เกิน 32 ที่นั่ง (ม.1 พ.) ทำให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท 

เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ปกติราคา 495 บาท รถ (30) ปรับเป็นราคา 577 บาท เส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สอด ปกติราคา 373 บาท รถ (30) ปรับเป็นราคา 435 บาท  และเส้นทางกรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด ปกติราคา 355 บาท รถ (30) ปรับเป็นราคา 414 บาท เป็นต้น ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดจัดเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนดจะถูกลงโทษตามกฎหมายทันที และอยากฝากให้ผู้ใช้บริการถ่ายภาพขณะซื้อตั๋ว เพื่อเป็นหลักฐานมาร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสาร บขส. และรถร่วม

นอกจากนี้ บขส. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายตั๋วโดยสาร สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยประชาชนสามารถสังเกตได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ช่องใดติดป้ายเลข 30 สีแดง หมายถึง ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายตั๋วโดยสารได้เฉพาะเที่ยววิ่งปกติ ไม่สามารถขายตั๋วรถ 30 ได้ ส่วนช่องจำหน่ายตั๋วที่ติดป้ายเลข 30 สีเขียว หมายถึงผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายตั๋วโดยสารได้ทั้งเที่ยวปกติ และ รถ 30

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ตั๋วผี! ไปร้อยเอ็ดขายแพง 2 เท่า อนาถ!คนขับไม่รู้ทาง https://www.springnews.co.th/th/2017/04/37419/