Breaking การเมือง

BreakingNews : รัฐบาลแถลงไทม์ไลน์การเมืองไทย ยึดเลือกตั้ง 24 ก.พ. 62

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงปฏิทินเลือกตั้ง โดยย้ำจะเป็นไปตามกรอบเดิม คือ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคาดว่า จะได้รัฐบาลชุดใหม่ ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ขณะเดียวกัน ย้ำว่า จะไม่มีรัฐบาลรักษาการ เพราะรัฐธรรมนูญได้คงอำนาจไว้ให้ทำหน้าที่จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย แถลงข่าวเรื่อง การเตรียมการของคณะรัฐมนตรีในการเลือกตั้ง

  • เตรียมประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ในเดือนธ.ค.61
  • หากจัดเลือกตั้ง 24 ก.พ.62 คาด กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง 24 เม.ย.หรือภายใน 60 วัน
  • คาดเปิดสภาฯ ภายใน 8 พ.ค.จากนั้นเลือก นายกฯ-ตั้ง ครม.
  • ไลน์คาด ครม.ใหม่แถลงนโยบายภายใน มิ.ย.62 ก่อนประชุมอาเซี่ยนซัมมิท 22-23 มิ.ย.

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ได้กำชับเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งให้ แต่ยืนยันว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพบปะนักการเมืองหรือพรรคการเมืองต่างๆ โดยจะมีการนำไปหารือกับคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (เดิม) / กกต. และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลายฝ่ายเข้าใจว่า สถานภาพหลังจากนี้ของรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลรักษาการ ตนเองจึงอยากเรียนให้ทราบว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะคำว่ารัฐบาลรักษาการเฉพาะในรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ว่า รัฐบาลจะรักษาการณ์ได้ก็ต่อเมื่อ นายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพลงหรือการเสียชีวิต 2.คณะรัฐมนตรีตัดสินใจลาออก 3.กรณีมีการยุบสภา และ 4.กรณีที่ไม่ได้มีการยุบสภา แต่รัฐบาลอยู่จนครบวาระ คือ 4 ปี ครม.ก็จะสิ้นสุดลงด้วย ยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้สิ้นสุดลง แม้จะมีเหตุเกิดขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาลได้เขียนไว้ ให้รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ยังคงเป็นคณะรัฐมนตรีต่อไป จนถึงวันคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่ ซึ่งจะไม่ใช่อยู่ยาวแบบธรรมดา แต่เป็นการอยู่ยาวแบบมีอำนาจเต็ม รวมถึง คสช. ก็จะหมดหน้าที่ไปพร้อมกับ ครม.ในวันนั้น

สำหรับคณะรัฐมนตรีบางกลุ่ม ที่ผันตัวเองไปจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ นั้น ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของเวลาราชการ ที่จะต้องไม่ใช้ประโยชน์ในทางการเมือง// รวมถึง ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ จะต้องไม่ไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง 3.เรื่องของบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่ / เลขาฯ / ที่ปรึกษา ผู้ช่วยรัฐมนตรี จะไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองที่ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล และ 4.เรื่องของสถานที่ที่ทำงานจะต้องนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง // สำหรับเรื่องการวางตนเป็นกลางทางการเมือง ที่จะต้องทำตามรัฐธรรมนูญ โดยข้าราชการต้องปฏิบัติตามวางตนเป็นกลาง และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่เอื้อต่อประโยชน์การเมืองกับผู้ใด

ส่วนปฏิทินการทำงานของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง นั้น วันที่ 11 ธันวาคม นี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลบังคับใช้ โดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน

ต่อมา วันที่ 16 ถึง 27 ธันวาคม ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะคัดเลือก ส.ว. ทั่วประเทศ และ คสช. จะตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา 9 ถึง 12 คน จากนั้น จะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมทั้งปลดล็อคคำสั่ง คสช. ให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ ประมาณปลายเดือนธันวาคม

ภายหลังจากพระราชฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ประกาศใช้เมื่อใด ทางกกต.จะต้องประกาศวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร ส.ส. พร้อมทั้งจำนวน ส.ส. ในแต่ละเขตภายใน 5 วัน และพรรคการเมืองจะต้องส่งรายชื่อผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ กกต. ภายใน 25 วัน หลังจากพระราชฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศใช้

ทั้งนี้ รัฐบาลและ คสช.ได้คาดการณ์ว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน 2562

จากนั้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คาดว่า จะเป็นวันเปิดประชุมรัฐสภานัดแรก เพื่อโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร / ประธานวุฒิสภา และ นายกรัฐมนตรี เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ จากนั้น จะมีการแต่งตั้งรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณและแถลงนโยบายภายใน 15 วัน ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดลงของรัฐบาลชุดเดิมและคสช.

อย่างไรก็ตาม นายวิษณุ ระบุว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ เพราะรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้ในบทเฉพาะกาล ว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ