Breaking

BreakingNews : ยุติการวินิจฉัย! “บิ๊กตู่” ไม่ขัดคุณสมบัติแคนดิเดตนายกฯ ชี้หัวหน้าคสช.ไม่ใช่จนท.รัฐ [คลิป]

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติยุติการวินิจฉัยคำร้อง “ศรีสุวรรณ” กรณี หัวหน้า คสช. ไม่ขัดคุณสมบัติเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก ไม่เข้าเข้าข่ายองค์ประกอบเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ครบทั้ง 4 ข้อ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงมติที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีข้อร้องเรียนของนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ที่ให้ตรวจสอบกรณีพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มีคุณสมบัติชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่า ตำแหน่ง หัวหน้า คสช. ของ พลเอกประยุทธ์ “มิได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” เพราะไม่เข้าองค์ประกอบเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง 4 ข้อ ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัย ที่ 5/2543 ว่า”เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” จะต้องเข้าองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ 1.ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย  2.มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือ หน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ  3.อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ และ 4.มีเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีของพลเอกประยุทธ์ เข้าเงื่อนไขเพียง 2 ข้อ คือ “ข้อ 2 และ ข้อ 4” ดังนั้น จึงถือว่า ไม่ครบองค์ประกอบในการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ อีกทั้ง พลเอกประยุทธ์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งมาจากการเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง ไม่ได้เข้ามาตามกฎหมายปกติ และยังใช้อำนาจในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ด้วย

ดังนั้น การที่ กกต. ประกาศรับรองรายชื่อ พลเอกประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ขัดกฎหมาย จึงให้ยุติการวินิจฉัยและไม่ต้องส่งเรื่องให้ศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นายรักษเกชา ระบุด้วยว่าการ พิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นไปตามมุมมองกฎหมายและข้อเท็จจริง ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ เคยวางหลักคำวินิจฉัยไว้ ซึ่งมีผลผูกพันทุกองค์กร จากนี้ จะชี้แจงให้ประชาชนรับทราบต่อไป